Velkommen hos www.TAXAFINN.dk

FREDERIKSBERG - FALKONER ALLE - FØR OG NU

 

Ca. 1960             -             Falkoner Alle 1 / Smallegade 2             -             2009

 

Ca. 1955             -             Falkoner Alle 7  / Frederiksberg Gamle Rådhus          -             2009

 

Ca. 1900             -             Falkoner Alle 30            -             2009

 

Ca. 1910             -             Falkoner Alle 30            -             2009

 

Ca. 1910             -             Falkoner Alle 40 / Skt. Lukas Kirke            -             2009

 

1938             -             Falkoner Alle 42 / Frederiksberg Jernstøberi           -             2009

 

1922             -             Falkoner Alle 44            -             2009

 

1920             -             Falkoner Alle 44            -             2009

 

      

1925                                -                           1977                        -                         Falkoner Alle 62-66        -         2009

 

1898             -             Falkoner Alle 66-70            -             2009

 

1945             -             Falkoner Alle 35-47            -             2009

 

1932             -             Falkoner Alle 70            -             2009

 

1924             -             Falkoner Alle 51            -             2009

 

1977             -             Falkoner Alle 53            -             2009

 

1920             -             Falkoner Alle 80            -             2009

 

1907             -             Falkoner Alle 61            -             2009

 

 

Her kan du læse om min nyeste bog om Falkoner Alle´s historie.

 

TaxaFinn 2009

 

Tilbage til TaxaFinns gamle billeder fra Frederiksberg